Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) Nedir

Tehlikeli madde güvenlik danışmanı nedir?

  1. Anasayfa
  2. TMGD Hakkında
  3. Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) Nedir

TMGD Nedir?

 

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı; tehlikeli madde dolduran, taşıyan, yükleyen, boşaltan ve alıcı/satıcı işletmelerde ADR konvansiyonu madde 1.8.3 kapsamında yükümlülükleri taraflara göre yerine getiren ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kişiyi ifade eder.

 

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlarımız

 

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlarımız özenle seçilen kaliteli insan ilişkilerine sahip özverili arkadaşlardan oluşmaktadır. Sürekli olarak kendini geliştiren ekip anlayışı ile hareket etmektedir. Bu sağlam yapı sayesinde sizlerle de çok kısa süre içerisinde kaynaşabilmekteyiz.

 

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD) Hizmetini Kimler Verebilir ?

 

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmetini T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nce yetkilendirilen Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Yetkili Kuruluşlarından yasal mevzuatlar çerçevesinde verilir.

 

 

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarının (TMGDK) Hizmet Verme Şartları Nelerdir ?

 

TMGDK bünyesinde hizmet veren bir Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı, TMGD Hakkında Tebliğ’in 23. Maddesinin 5. Bendi gereğince Kuruluş tarafından hizmet verilen en fazla sekiz işletme için görevlendirilebilir.

 

TMGDK bünyesinde ise Bakanlığın yapmış olduğu sınavdan başarılı olan biri en az 3 yıllık deneyimli olmak üzere en az üç personel istihdam edilmelidir. 

 

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Kuruluşunun görev ve yükümlülükleri TMGDK’lar hizmet verdiği işletmelerde, Tebliğ’in 23 üncü maddesinde tanımlanan TMGD’lerin görev ve yükümlülükleri kapsamında sorumludurlar. 

 

TMGDK’lar çalıştırdıkları TMGD’lere faaliyetleri sırasında ihtiyaç duyacakları her türlü teknik teçhizat ve kişisel koruyucu ekipmanı sağlamak zorundadır. 

 

TMGDK’lar hizmet verecekleri işletmelerin tehlikeli madde taşımacılık faaliyetlerine uygun sertifikaya sahip (ADR/RID/IMDG kod) TMGD’yi görevlendirmek zorundadır. 

 

İşletmelerde tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti sunmak üzere TMGDK’larca görevlendirilen TMGD’ler tarafından düzenlenen yıllık faaliyet raporlarına dair kayıtlar TMGDK arşivinde tutulur. Bu kayıtlar istenmesi halinde denetim yetkililerine gösterilir. Kendilerinden talep edilmese dahi, sözleşme süresi sonunda bütün kayıt ve dosyalar TMGDK’larca işletmeciye teslim edilir. 

 

TMGDK’lar, tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı yetkilerinin tamamını veya bir kısmını devredemezler. 

 

TMGDK’lar herhangi bir sebeple faaliyetten çekilme veya belgelerinin İdarece iptal edilmesi halinde 30 gün içinde yetki belgelerinin asıllarını İdareye iade ederler. Faaliyetten çekilen TMGDK tarafından hizmet verilen işletmelerin mağduriyetinin önlenebilmesi için Faaliyetten çekilmek isteyen TMGDK hizmet verdiği işletmeleri hizmet alabileceği başka bir TMGDK’ya devretmeden faaliyetten çekilemez. Şayet bu işlevi yerine getiremeyecek ise idareye bildirimde bulunur. İdarece gerekli önlem alınır. Bu durumda TMGD’ler herhangi bir kısıtlamaya tabi olmadan yeni bir TMGDK’da istihdam edilebilirler. İdarece belgesi iptal edilen TMGDK’larda ise hizmet alan işletmelerin mağduriyeti idarece alınacak tedbirlerle önlenir. 

 

TMGDK’da koordinatör olarak görevlendirilen kişinin değişmesi veya bu kişinin görevinden ayrılması durumunda, TMGDK’larca en geç 30 gün içerisinde yeni koordinatörü U-net otomasyon sistemi üzerinden atanması zorunludur. 

 

TMGDK’lar istihdam ettikleri TMGD’ler için EK-4’deki formata uygun kimlik belgesi düzenler. 

 

TMGDK’lar işletmelere TMGD hizmeti vermesi durumunda, işletme ile TMGDK arasındaki sözleşmeyi eş zamanlı olarak işletmenin temsile ve ilzama yetkili kişisi ile U-net otomasyon sistemi üzerinden gerçekleştirmek zorundadır. 

 

TMGDK’lar bünyesinde istihdam edeceği TMGD’leri U-net otomasyon sistemi üzerinden bildirir. 

 

TMGDK’larda istihdam edilen bir TMGD’nin ayrılması sonucu asgari bulundurması gereken TMGD sayısının altına düşmesi durumunda, 30 gün içerisinde istenilen niteliklere uygun yeni bir TMGD istihdam eder ve İdareye bildirir.

Hermetik TMGDK hakkinda
Hermetik

Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı firması, Hermetik tmgdk

Hermetik TMGDK Adres
İletişim Bilgileri

Adres : Antakya / Hatay

Gsm : 0553 092 0112

Telefon : 0553 092 0112

E-Mail : info@hermetiktmgdk.com

Hermetik TMGDK Sosyal Medya
Sosyal Medya

Firmamızın sosyal medya hesaplarını takip edin. Hakkımızda en son gelişmeler sosyal medya hesaplarımızda.

Hermetik TMGDK Facebook