İşletmelerin Görev ve Yükümlülükleri

TMGD'ye Göre İşletmelerin Görev ve Yükümlülükleri Nelerdir

  1. Anasayfa
  2. TMGD Hakkında
  3. İşletmelerin Görev ve Yükümlülükleri

TMGD'ye Göre İşletmelerin Görev ve Yükümlülükleri Nelerdir?

 

 

(1) TMFB’ne ve Kıyı Tesisi Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi, tehlikeli yüklerle ilgili gözetim hizmeti faaliyetinde bulunacak gözetim şirketi yetki belgesine sahip işletmeler, faaliyet alanlarına uygun sertifikaya (ADR/RID/IMDG Kod)  sahip en  az  bir  TMGD’yi istihdam etmek  veya İdarece yetkilendirilen  TMGDK’den  hizmet  almakla yükümlüdürler. 

 

(2) İşletmeler TMGDK’lardan TMGD hizmeti alması durumunda, TMGDK ile işletme arasındaki sözleşmeyi eş zamanlı olarak TMGDK’nın temsile ve ilzama yetkili kişisi ile U-net otomasyon sistemi üzerinden gerçekleştirmek zorundadır. Ayrıca, işletmeler kendi istihdam ettikleri TMGD atamasını da U-net otomasyon sistemi üzerinden yaparak onaylamak zorundadır.

 

 (3) İdare, işletmenin işlem hacmi, elleçlenen tehlikeli maddelerin çeşitliliği, faaliyet alanın sayısı, personel sayısı, kaza sayısı vb. durumları dikkate alarak, gerekli gördüğünde işletmelerden TMGD sayısının artırılmasını isteyebilir.

 

(4) TMGD, bu Tebliğde  belirlenen görevleri  yerine  getirirken bağımsızdır, işletmeler  ve TMGDK’lar  tarafından görevleriyle ilgili olarak etki altında bırakılamaz.

 

(5) İşletmeler, ADR/RID Bölüm 1.8.3.6’ya göre hazırlanmış kaza raporlarını İdarenin talebi üzerine sunmak zorundadır.

 

(6) Bu Tebliğ kapsamında faaliyet gösteren işletmeler, TMGD faaliyetlerinin U-net otomasyon sistemine girilmesini sağlamak zorundadır. İşletmeler, gerek hizmet aldıkları ve gerekse istihdam ettikleri TMGD tarafından U-net otomasyon sistemine girilen tespit ve tavsiyeleri işletmeye tebliğ edilmiş olarak kabul etmekle, tespit ve önerilerin işlendiği u-net otomasyon sistemi üzerinde, TMGD ile işletmenin temsile ve ilzama yetkili kişiler veya yetkilendirdiği kişiler tarafından birlikte veya ayrı ayrı onaylamakla yükümlüdürler.

 

(7) İşletmeler, TMFB kapsamında yapılması gereken iş ve işlemlerinin TMFB ve/veya TMGD muafiyeti içermesi durumunda, faaliyette bulunduğu bölge müdürlüğünün yetki alanındaki her hangi bir TMGDK’dan yılda bir muafiyet durumunu belirten rapor almak zorundadır.

 

(8) İşletmeler bu Yönerge kapsamında yetkilendirilen TMGDK’lardan veya bünyelerinde istihdam ettikleri TMGD’ler ile U-net sistemi üzerinden atamasını, TMGD değiştirilmesi veya fesih işlemlerini gerçekleştirirler.

 

(9) İşletmeler tarafından tehlikeli maddenin taşınmasına ilişkin her türlü gönderi için düzenlenmesi gereken, ADR Bölüm 5.4.1’de tanımlanan taşıma evrakının bir örneği,  TMGDK’dan hizmet alınan veya işletme bünyesinde istihdam edilen TMGD’ye basılı olarak veya elektronik ortamda verilir.

 

Hermetik TMGDK hakkinda
Hermetik

Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı firması, Hermetik tmgdk

Hermetik TMGDK Adres
İletişim Bilgileri

Adres : Antakya / Hatay

Gsm : 0553 092 0112

Telefon : 0553 092 0112

E-Mail : info@hermetiktmgdk.com

Hermetik TMGDK Sosyal Medya
Sosyal Medya

Firmamızın sosyal medya hesaplarını takip edin. Hakkımızda en son gelişmeler sosyal medya hesaplarımızda.

Hermetik TMGDK Facebook